การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S๑) ต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่กจด.ปจ. ๙๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.