การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๓ ปี

ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.