การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.