การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.