การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๗๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.