การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.