การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์)

ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.