การจ้างทำป้ายแนะนำจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.๒๗/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น


 

Comments are closed.