การจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม (โต๊ะจีน) งานจัดเลี้ยงนักกีฬา ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กทพ. และผู้ร่วมงาน ภายหลังพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.