การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S๑) ต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๙๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.