การจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.