การจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.