การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓ (MR ๑๐)

ประกาศวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.