การจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC Security Operation Center)

ประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.