การจ้างที่ปรึกษาจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานโคมไฟทางพิเศษชนิดแอลอีดีและศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.