การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและพฤติกรรม ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ และภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.