การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

 

Comments are closed.