การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

แชร์

Comments are closed.