การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘) และ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘

ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.