การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓ (MR 10)

ประกาศวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.