การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนและจัดทำแผนกลยุทย์ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

แชร์

Comments are closed.