การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินและกำหนดแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ กทพ. ภายใต้กรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.