การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินและกำหนดแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ กทพ. ภายใต้กรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.