การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี

ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.