การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติจำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.