การจ้างบริการขนส่งรายได้จากเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕Comments are closed.