การจ้างบริการตรวจและตัดข่าว กทพ.เป็นประจำทุุกวันจากหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Comments are closed.