การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบงาน และโทรทัศพ์ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563

Comments are closed.