การจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่ กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.