การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.