การจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.