การจ้างบำรุงรักษาระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) ที่ติดตั้งอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.