การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.