การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุม ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ เฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.