การจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็ว (Your Speed and Speed Camera) และระบบตรวจจับรถวิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘)

ประกาศวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.