การจ้างบำรุงรักษาระบบไฟถนนใต้โครงสร้างทางพิเศษบูรพาวิถีต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๙๒/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.