การจ้างบำรุงรักษาระบบไฟถนนใต้โครงสร้างทางพิเศษบูรพาวิถีต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๙๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.