การจ้างบำรุงรักษาระบบงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสายทางเฉลิมมหานคร-ฉลองรัช (HQ CCB๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563

 

Comments are closed.