การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.