การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานครและฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕


Comments are closed.