การจ้างบำรุงรักษาลิฟต์อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.