การจ้างบำรุงรักษาส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (AHU) และเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) อาคารศูนย์ควบคุมพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี

ประกาศวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.