การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด

เลขที่ กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.