การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.