การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖Comments are closed.