การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.