การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘ TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.