การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

เลขที่ กจด.ปจ.๗๔/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

Comments are closed.