การจ้างบำรุงรักษาอุปกรร์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๖๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.