การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด

เลขที่ กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.